Finalitzen els treballs de millora de la bassa del Parc de Sant Jordi

Aquesta setmana, s'ha posat en marxa el nou sistema de cloració i filtratge de l'aigua que l'Ajuntament ha instal·lat a la remodelada bassa del parc de Sant Jordi. A mitjans de maig es van iniciar les obres per millorar l'estany, que van acabar a principis de juliol, i faciliten el seu manteniment. Després de buidar la bassa, es va reduir 1,70 metres la seva alçada, amb la disminució de la capacitat de l'estany. La bassa havia estat originalment utilitzada pel reg dels horts de la finca i fins a la remodelació tenia una capacitat de gairebé 500.000 litres. Cada vegada que es netejava de forma integral, un cop cada dos anys, s'havia de buidar i tornar a omplir. A més, en ser un sistema no tancat, per netejar les fulles superficials s'incorporaven uns 45.000 litres d'aigua al dia, per fer vessar el límit i arrossegar la brutícia, el que suposava un consum anual d'uns 9.000.000 de litres. Amb el nou sistema, ara a la bassa hi ha una capacitat de només 70.000 litres d'aigua que, en ser un circuit tancat, es filtra i clora automàticament, amb molt poques pèrdues, i màxim aprofitament. Cal recordar, però, que l'aigua que es feia servir era del pou del parc i, per tant, aquest estalvi ho serà de l'aigua freàtica.

A més de l'important estalvi d'aigua, els treballs han servit per minimitzar alguns dels problemes més habituals en aquests tipus d'estanys, com l'acumulació de brutícia en el fons i en suspensió o la reducció de la presència d'animals no desitjats, com ara mosquits, el que permetrà un control més efectiu de la legionel·losi. D'altra banda, també s'han introduït millores en l'accessibilitat al parc de Sant Jordi. S'ha millorat l'accés a la zona sud del parc, directament des del camí principal per a les persones amb mobilitat reduïda. En total, s'han destinat 30.000 euros per aquestes feines de millora.