Camps d'Arqueologia al Castell Cartoixa

El Museu de Terrassa aquest any inicia els camps d'arqueologia al Castell Cartoixa de Vallparadís, són uns camps que van enfocats a joves d'entre 13 i 17 anys és realitzaran al llarg de tres setmanes que comencen el dia 5 de juliol i s'acabaran el dia 22 de juliol, es faran en horari de mati de 9 a 14h al Castell Cartoixa de Vallparadís i tenen una capacitat de 15 persones per setmana. 

L'objectiu d'aquests camps és desenvolupar tasques relacionades amb la recerca arqueològica;excavació, registre, neteja, dibuix...la difusió del patrimoni;documentació preparació de materials, reportatges, visites...i es realitzaran col·laboracions en museografia i conservació vinculades a les activitats de funcionament dels magatzems del Museu de Terrassa. Per altra banda també és realitzaran activitats de lleure per a combinar amb les activitats principals;visites dinàmiques gamificades... 

El preu d'aquests camps és per setmanes del 5 al 8 de juliol (105€) del 11 al 15 de juliol (132€) i del 18 al 22 de juliol (132€). Els participants s'han d'inscriure mínim una setmana, hi ha 15 places per setmana.Es fa descompte del 5% per famílies nombroses, monoparentals, amb familiars a l'atur o amb discapacitat. No acomulables. 

Inscripció a [email protected]/ Cal deixar nom i cognoms, indicar setmana o setmanes que es vol apuntar, número de contacte i correu electrònic.