La Dominical al Museu: Arribada del tren a Terrassa

En el marc de la Setmana de la Ciència, us proposem participar de forma gratuïta a la Dominical al Museu dedicada a l'arribada del tren a Terrassa, al març de 1856 i, de com aquest fet afecta i transforma la ciutat.

Farem un recorregut enllaçant les dues línies de tren que tenim a la ciutat.