Dia Internacional de la Síndrome 22q

També s'il·luminarà de vermell el Monument de la Dona alhora que edificis i elements emblemàtics d'arreu del món teixint així una xarxa de solidaritat per visualitzar la necessitat que hi ha d'investigació científica per trobar la cura i perquè hi hagi avenços en el diagnòstic i el tractament. A hores d'ara, és de difícil diagnòstic durant el primer any de vida. 

La Síndrome 22q és una malaltia genètica que es produeix a la regió cromosòmica 22q11.2 per la pèrdua d'un fragment del cromosoma 22.  

Aquesta síndrome afecta a 1 de cada 4.000 naixements de tot el món i a dia d'avui no existeix la cura.