Dia Internacional de la Neurofibromatosi


També s'il·luminarà de blau el Monument de la Dona alhora que edificis i elements emblemàtics d'arreu del món teixint així una xarxa de solidaritat per visualitzar la crua realitat de la malaltia.

La neurofibromatosi (NF) és una malaltia genètica que fa que creixin tumors als nervis de tot el cos. 

La NF afecta a 1 de cada 2.000 naixements de tot el món i a dia d'avui no existeix la cura.