Les persones adultes amb trastorns de l'espectre autista (TEA)  poden accedir a diferents serveis i recursos, dels que us hem fet un breu recull, organitzant-los en diferents àmbits:

 

 

Formació, ocupació i treball

Pictograma obrer

En arribar a l'edat adulta, les persones amb TEA poden realitzar diferents opcions formatives, en funció de les seves característiques i interessos.

Els alumnes escolaritzats en escoles d'educació especial, hi assisteixen fins als 21 anys aproximadament i poden gaudir de diferents programes de transició a la vida adulta.

L'accés al món del treball per a moltes persones  amb TEA, pot ser difícil, per això és important conèixer els recursos que poden ajudar-les en aquest aspecte.

Hi ha dos serveis municipals que realitzen actuacions de promoció de l'ocupació:

 • Foment: Servei que promociona l'ocupació i l'activitat empresarial de la ciutat. Disposa d'un servei específic per a persones amb capacitats diverses. Més informació: Web de Foment

 

 • Oficina Tècnica Laboral (OTL): Servei que aten a persones amb un trastorn de salut mental, a fi de facilitar-ne la inserció laboral o millora de l'ocupació. Més informació: Web de l'OTL

 

A Terrassa hi ha diferents entitats que organizen activitats de formació, orientació i inserció laboral per a persones amb discapacitat,  en les que poden participar també algunes persones amb TEA:

 • Lafact Fupar: Què fa? 
  • Formació 
  • Inserció Laboral
  • Atenció Diürna
  • Vida Independent

Més informació: Web de LaFACT Fupar

 • L'Heura del vallés: Què fa?
  • Programes de Formació i Inserció Laboral (PFI), de 16 a 21 anys: 
   • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
   • Auxiliar d'establiments hotelers i restauració.
   • Auxiliar de treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
   • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electròniques. 

Més informació: Web de L'Heura del Vallès

 • Binomis-L'Heura del Vallès:
  • Servei d'integració i formació laboral i d'acompanyaments a les persones amb capacitats diverses.

Més informació: Web de Binomis L'Heura

 

 • Prodis: Què fa?
  • Servei ocupacional
  • Servei ocupacional d'inserció (SOI)
  • Servei de formació
  • Servei d'orientació i d'inserció laboral
  • Centre Especial de Treball (CET)

Més informació: Web de Prodis

 • TEA Vallés: Què fa?
  • Classes adaptades per preparar-te les oposicions.

Més informació: web de TEA Vallès o al correu electrònic [email protected]

 • TU Tries: Què fa?
  • Curs de formació ocupacional d'auxiliar de monitora i monitor

Més informació: Facebook  de TuTries

 

tornar a l'índex

Per a més informació podeu consultar:

tornar a l'índex

Salut

Targeta Cuida'm

Model de targeta Cuida'm

- Què és? És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que, per les seves característiques clíniques, necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris amb l'objectiu de millorar l'atenció i el tracte que reben. La poden sol·licitar les persones amb TEA. 

- On es demana? Als centres d'atenció primària (CAP) de Terrassa.

- Més informació: Targeta sanitària Cuida'm

 

Centres de Salut mental d'Adults (CSMA)

- Què són? Són un servei sanitari que pertany a la Xarxa de Salut Mental d'utilització Pública del Servei Català de la Salut. Realitzen funcions de diagnòstic i tractament d'atenció especialitzada a la salut mental i d'assistència psiquiàtrica, psicològica i social en règim ambulatori.

- Per a qui? Per a persones majors de 18 anys

- Cost: Servei públic de salut

- Com s'hi accedeix? Per accedir-hi s'ha de fer prèvia derivació des del metge/essa de capçalera (es pot accedir per indicació d'altres serveis especialitzats dels circuits assistencials o comunitaris)

- Més informació: Web del CSMA del Consorci Sanitari de Terrassa i Web del CSMA de la Mútua

 

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI): 

- Què és? És un servei públic i gratuït que ofereix atenció especialitzada a les persones amb discapacitat intel·lectual i patologia psiquiàtrica i/o trastorns de la conducta, des d'una  perspectiva multidisciplinària i comunitària. 

- Com s'hi accedeix? Per accedir-hi s'ha de fer prèva valoració i derivació de l'equip de Salut Mental.

Més informació: Web de Salut Mental Parc Taulí

tornar a l'índex

Àmbit comunitari 

A Terrassa hi ha diferents entitats  que ofereixen  tractaments i serveis complementaris a les intervencions que es realitzen des de altres àmbits. Són un punt de referència i suport social per a les persones amb TEA i les seves famílies. Hi ha associacions i entitats que ofereixen teràpies de suport, lleure específic o intervenció sòcioeducativa:

 

 • TEAcció: Entitat que ofereix assessorament psicològic per tal de facilitar la transició a la vida adulta, i la seva inserció al món laboral. També oferim un acompanyament integral a la família, per tal de proporcionar eines i recursos que afavoreixin l'autonomia personal de la persona amb TEA.  Més informació

 

 • TEADir: Associació de pares, mares i familiars de persones amb autisme que ofereix atenció individualitzada i tallers terapèutics per a infants, adolescents i adults, i espais de trobada i acompanyament per a les famílies. També realitzen activitats de lleure. Més informació.

 

 • TEAVallès: Associació amb més de 10 anys d'experiència amb equip especialitzat i format en el TEA. Ofereix un servei integral a totes les edats. Realitza intervenció en diferents àmbits adaptant-se a les necessitats de cadascú. En general es realitzen els següents serveis: diagnòstic, intervenció psicoterapèutica i psicopedagògica, grups d'habilitats socials, oci terapèutic,…. Més informació

 

 • Tu Tries:  Es duen a terme diferents projectes adreçats a infants, adolescents i persones adultes amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns del desenvolupament. Aquests son de caire socioeducatiu, de lleure i de l'àmbit de la salut. En funció del projecte, aquest va adreçat a totes les edats o a franges d'edat concretes. Més informació.

 

 • Ultreia: Centre terapèutic i de formació especialitzat en TEA i altres trastorns del desenvolupament. Realitzem valoracions diagnòstiques, suport familiar i intervencions individuals i grupals a partir de les pràctiques basades en l'evidència i formació per a famílies i professionals. Més informació.

 

tornar a l'índex

A banda d'aquests recuros específics, les persones amb TEA que necessitin activitats de lleure o esport adaptades  podeu consultar les nostres guies de recursos per a persones amb capacitats diverses:

tornar a l'índex

Habitatge

Algunes persones amb TEA poden tenir una vida independent i altres necessiten diferents intensitats de suport en la seva vida qüotidiana. Per a més informació consulteu:

Apartat d'Habitage de la Guia de recursos generals per a persones amb capacitats diverses

tornar a l'índex