25/10 25/11

Concurs de fotografia Posa imatge al nostre calendari

A càrrec de:
.
Lloc:
Diari de Terrassa
Adreça:
  CA DEL PUIG NOVELL, 14, BA
Preu:
Observacions:
Les fotografies s'enviaran fins al 25 de novembre de 2019 a l'adreça de correu electrònic calendari@diarideterrassa.es. Al cos del missatge hauran d'incloure's el nom, adreça i telèfon del participant i el títol que li dóna a la fotografia.
Web de l'acte:
http://www.diarideterrassa.es/servicios/html/calendari.html