L'any 2010 l'Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer l'accés a l'aigua potable i a un sanejament adequat com a un factor fonamental per al desenvolupament humà. Al món, gairebé 700 milions de persones pateixen les conseqüències de no tenir garantit l'accés a l'aigua i més de 2.000 milions no tenen garantit un sanejament adequat.

En aquest sentit es posen en marxa diverses activitats amb l'objectiu d'informar i sensibilitzar la població sobre la importància de l'aigua com a recurs escàs vinculat a una situació de desenvolupament desigual dels països, a més de la necessitat d'un enfocament global i integral de l'aigua com a dret humà i bé comú.

 

Així, s'han programat una sèrie d'accions destinades a diferents públics com l'espectacle de circ "Els exploradors de l'aigua", que es durà a terme el 10 de novembre a la Biblioteca Central de Terrassa, el cinefòrum "También la lluvia", que es realitzarà el 14 de novembre al Cinema Catalunya o l'exposició "Històries a través de l'aigua", que romandrà a la Biblioteca Central del 16 al 30 de novembre.

Totes les activitats del cicle "Aigua i desenvolupament".

Aquest cicle s'emmarca en el desenvolupament dels Dies Europeus per a la Solidaritat Local (EDLS) una iniciativa paneuropea impulsada per PLATFORMA, la xarxa de municipis, ciutats i regions d'Europa per la cooperació internacional al desenvolupament.