Els productes de suport afavoreixen l'autonomia de les persones amb capacitats  diverses. Hi ha diferents serveis i entitats que ofereixen informació i asessorament en aquest àmbit:

A nivell econòmic, existeixen prestacions i descomptes per a l'adquisició de productes de suport:

Hi ha diferents recursos que poden facilitar productes de suport:

 

Centre per a l'Autonomia Personal Sirius

Centre per a l'autonomia personal SIRIUS

 • Què és? És un servei públic de la Generalitat de Catalunya que ofereix informació sobre tots els aspectes relacionats amb l'autonomia personal i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat i de la gent gran.
 • Més informació:  Centre per a l'Autonomia Personal Sírius

 

Torna a l'índex

Centre de Vida Independent (CVI)

Centre de Vida Independent

 • Què és? És una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència i amb discapacitat, mitjançant la implantació d'ajudes tècniques, noves tecnologies i l'eliminació de les barreres arquitectòniques. S'ofereixen visites personalitzades en el propi centre o en el domicili de la persona usuària, per obtenir un informe de valoració de cada situació en particular.
 • Més informació: Centre de Vida Independent (CVI)

Torna a l'índex

Centre de Recursos Aspace (CRA)

Fundació ASPACE Catalunya

 • Què és? És un recurs de la fundació ASPACE Catalunya (paràlisi cerebral) dirigit a persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals que hi treballen. Compta amb un servei d'assessorament, avaluació, entrenament i tractament en:
  • Reentrenament i estratègies per realitzar activitats de la vida qüotidiana
  • Desplaçament, posicionament, mobiliari i transferències
  • Control de l'entorn i domòtica
  • Comunicació
  • Accés a l'ordinador i a les noves tecnologies 
  • Formació dels professionals i familiars
 • Més informació: Centre de recursos i tecnologia de suport d'ASPACE

Torna a l'índex

Centre de Recursos per a la pluridiscapacitat (Nexe Fundació)

Nexe Fundació

 • Què és? És un centre especialitzat en la pluridiscapacitat infantil i els trastorns del desenvolupament. Hi poden accedir les famílies de nens/es amb pluridiscapacitat de 0 a 18 anys de Catalunya, així com professionals, entitats i centres que els atenen. Ofereix:
  • Banc de recursos.
  • Informació i assessorament relatiu a serveis, recursos i ajudes.
  • Serveis i activitats de suport, orientació i formació a les famílies.
  • Formació especialitzada per a professionals.
  • Recursos per a l'educació i la sensibilització en la diversitat i la discapacitat.
 • Més informació: Nexe Fundació 

Torna a l'índex

Prestacions d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Ajuts PUA

Torna a l'índex

 

 

 

 

Prestacions ortoprotètiques:

Prestaciones ortoprotésicas

 • Què són? Són ajuts per a l'obtenció de diferents productes ortoprotètics (pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes) que dona el  sistema de salut. El CatSalut garanteix a les persones assegurades l'obtenció d'aquests productes prescrits per metges de la xarxa sanitària pública i que estiguin inclosos a la cartera del sistema nacional de salut vigent.

El catàleg de prestacions ortoprotètiques inclou la relació de tots els articles, el preu i l'aportació màxima del CatSalut.

Torna a l'índex

Banc d'ajuts tècnics de Terrassa

Banc d'ajuts tècnics. Hospital de Terrassa.

 • Què és? És un servei de l'Ajuntament de Terrassa gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa que pretén potenciar l'autonomia personal de les persones amb discapacitat o amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària. Ofereix prèstec de material i assessorament tècnic per a l'adeqüació de l'entorn.
 • Com s'hi accedeix? Per derivació de Serveis Socials.
 • Més informació: Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa

Torna a l'índex

Ortopèdia LaFACT Socioempresa

Logo LaFACT ortopedia

 

Torna a l'índex

 

Gossos d'assistència

Gos d'assistència

 • Què és? Són gossos que han estat ensinistrats per donar servei i assistència a persones amb diversos tipus de discapacitat. Hi ha diferents modalitats:
  •  Gos guia o pigall: ensinistrat per guiar persones amb discapacitat visual o sordcegues.
  • Gos de servei: ensinistrat per prestar ajut a persones amb discapacitat física tant en l'entorn privat com en l'extern.
  • Gos de senyalització de sons: ensinistrat per avisar les persones sordes de diferents sons i indicar la font de procedència.
  • Gos d'avís: ensinistrat per donar una alerta mèdica en cas de crisi epilèptica, diabètica o altres tipus de malalties que es reconeguin.
  • Gos per a persones amb transtorns de l'espectre autista: ensinistrat per tenir cura de la integritat física d'una persona amb trastorns de l'espectre autista.
 • Més informació: Gossos d'assistència

Torna a l'índex

Subvencions socials del Centre Auditiu GAES

 • Què és? Les persones amb dèficits auditius que compleixin els requisits econòmics previstos per l'entitat, poden gaudir de descomptes sobre el preu de venda d'audiòfons, piles, accessoris i reparacions, així com revisions gratuïtes. 
 • Quins hi ha a Terrassa?
 • Més informació: GAES

Torna a l'índex