És voluntat de l'Ajuntament de Terrassa minimitzar els riscos en tractaments fitosanitaris i de fet es porta a terme una política de "Lluita integrada", és a dir, abans de fer un tractament s'han aplicat totes les mesures correctores naturals. En alguns casos, es fan servir productes de baixa o nul·la toxicitat com sabó potàssic o productes vegetals. Només quan el problema esdevé plaga es tracta amb productes químics.

Les persones que tenen problemes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM), o aquelles que senzillament vulguin ser avisades puntualment abans de qualsevol tractament, poden fer-ho enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] posant en l'assumpte:  Avís de tractament químic fitosanitari.

Avís de tractament fitosanitari el dia 16 de juny

Dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues a les zones verdes de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer un tractament fungicida amb Deltametrin + Tetraconazol + Fosetyl-Al (ALIETTE), pel control d'escolítids i de fongs (Cytospora sp. i Pythium sp.) que afecten els Cupressus sempervirens. Les actuacions es realitzaran el 16 de juny en horari de 05:00 a 07:00, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, als següents espais de la ciutat:

Districte Barri Adreça
4 Ca N'Aurell Parc Sant Jordi