És voluntat de l'Ajuntament de Terrassa minimitzar els riscos en tractaments fitosanitaris i de fet es porta a terme una política de "Lluita integrada", és a dir, abans de fer un tractament s'han aplicat totes les mesures correctores naturals. En alguns casos, es fan servir productes de baixa o nul·la toxicitat com sabó potàssic o productes vegetals. Només quan el problema esdevé plaga es tracta amb productes químics.

Les persones que tenen problemes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM), o aquelles que senzillament vulguin ser avisades puntualment abans de qualsevol tractament, poden fer-ho enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] posant en l'assumpte:  Avís de tractament químic fitosanitari.

Avís de tractament fitosanitari del dia 15 al 19 de maig

Dins de l'estratègia de lluita integrada per al control de les plagues en els arbres de la ciutat de Terrassa, s'ha previst fer una actuació mitjançant endoteràpia vegetal, injectant el producte directament al tronc amb la substància VERTIMEC (Abamectina 1,8%) pel control de galeruca (Xanthogaleruca luteola) als oms (Ulmus sp). El tractament es durà a terme a partir del dia 15 al 19 de maig, en horari diürn, als següents espais:

Districte Barri Adreça
1 ESCOLA INDUSTRIAL CATALUNYA, PL. DE
1 CENTRE DOCTOR ROBERT, PL.
1 BARRI DEL CENTRE PISCINA
1 BARRI DEL CENTRE PISCINA
1 BARRI CEMENTIRI VELL PLA HORTES
1 BARRI ANTIC POBLE DE SANT PERE JOAN DUCH
1 BARRI CEMENTIRI VELL ANIMES SANT NEBRIDI
2 MONTSERRAT BADAJOZ, C. DE (ESPAI PUBLIC)
2 VILARDELL BLOCS DE VILARDELL
2 CA N'ANGLADA AV DEL VALLÈS / CA DE SANTA MARTA (PARTERRE)
3 CAN JOFRESA MONTBLANC, C. DE / PARTERRE BLOC 9
3 CAN JOFRESA MONTBLANC, C. DE / TALÚS ENTRE BLOCS
3 SEGLE XX PL. SEGLE XX (CA D'AVINYÓ, 115)
3 Can Parellada CA D'AMÈRICA, 10-B
3 SEGLE XX RUBÍ, 135-CR DE (BLOCS STA MARGARIDA)
3 Xúquer XÚQUER, C/ DE
3 BARRI SEGLE XX HORTES VELLES
3 BARRI SEGLE XX NAVAS
3 BARRI SEGLE XX NAVAS
4 LA MAURINA TALÚS-FELIP II, C. DE / DOM BOSCO, C. DE
4 LA MAURINA PASSATGE I PLAÇA DE L'OLIVERA
4 CA N'AURELL PARC SANT JORDI
5 CAN BOADA DEL PI BLOCS CANTONADA, PONENT, RDA. DE (P*) - PLAÇA DEL VÍ
5 POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA CANJÀYAR, PL. DE
5 CAN BOADA DEL PI ERMITA DEL SAGRAT COR
5 PLA DEL BON AIRE EURO, PL. DE L' (I GESPA BLOCS)
5 CAN BOADA - CASC ANTIC TALÚS-PONENT, RDA. DE / JOAN D'ÀUSTRIA, C. DE
5 CAN ROCA CREIXELL, PL. DE
5 BARRI SANT PERE APOTECARI CENTRE
5 BARRI SANT PERE PARC DEL NORD_OEST
5 BARRI SANT PERE PARC DEL NORD_EST
6 SANT LLORENÇ-CAN PETIT CAN PETIT-MONTCAU,(VIVENDES I SKATING)
6 SANT LLORENÇ-CAN PETIT FASE 2 (BLOCS MARRONS) MONTCAU
6 LES ARENES, LA GRÍPIA, CAN MONTLLOR JARDINERES BLOCS, LA GRIPÍA
6 Ègara AV DEL VALLÈS,
6 Sant Llorenç CASTELLSAPERA, C/ DEL
6 Sant Pere Nord VALLÈS,- AV DEL
6 SANT PERE NORD C.E.I.P JOAN MARQUÈS CASALS (COSTAT)
7 CAN PARELLADA CA DE BULGARIA / CA DE ROMANÍA / CA DE IUGOSLAVIA ( ILLA 10 )
7 CAN PARELLADA PL D'IBÈRIA (ILLA 18)