Procés participatiu «Amb tu, millorem la vida dels barris»

L'Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis de Qualitat Democràtica i Coordinació de Districtes, impulsa un procés participatiu obert a tota la ciutadania, amb l'accent posat en la construcció col·lectiva d'una ciutat saludable. En aquest procés, qualsevol persona més gran de 16 anys, entitat o col·lectiu podrà aportar idees que després treballaran els Consells Municipals de Districte.

Les propostes han d'estar relacionades amb la despesa corrent, no amb les inversions. És a dir, resten excloses les actuacions que comportin la creació de bens perdurables com ara equipaments, espais públics o mobiliari urbà. Les idees a aportar han de centrar-se en la contractació de serveis pel mateix any, l'organització d'activitats, formació, accions de sensibilització, estudis, etc. També resten excloses les subvencions a entitats.

Com i quan participar
La primera fase del procés es desenvoluparà entre l'1 d'octubre i el 7 de novembre. En aquest període es podran presentar propostes a través del portal Participa a Terrassa. Per a participar, cal registrar-se com a persona usuària. 

En aquest vídeo t'expliquem com participar:

Què és un barri saludable?
Un barri saludable és aquell on la ciutadania, les institucions i les organitzacions treballen conjuntament per la salut, el benestar i la qualitat de vida dels seus habitants. No es tracta només d'afavorir que les persones que hi viuen tinguin bona salut física, sinó de procurar millorar la salut, en un sentit ampli, de tot el barri: de l'espai públic, de les relacions socials, de la vida quotidiana. Es tracta d'aconseguir un barri que proporcioni a la ciutadania els mitjans necessaris per a que tothom tingui cura d'un mateix i dels altres.

La Carta d'Ottawa, una declaració de l'Organització Mundial de la Salut del 1986, defineix les ciutats saludables com «les que estan contínuament creant i millorant ambients físics i socials, i expandint els recursos comunitaris que habiliten a la gent per donar-se suport mútuament en l'acompliment de totes les funcions de la vida i per desenvolupar el seu màxim potencial».

Així, un barri o una ciutat saludable ha de proporcionar, entre altres valors, un entorn físic net, segur, un ecosistema estable i sostenible, una comunitat forta, que es doni suport mútuament, una alta participació ciutadana sobre les decisions que afecten la vida, salut i benestar, la cobertura de les necessitats bàsiques per a tohom, l'accés de les persones a experiències i recursos enriquidors, etc.

Les propostes
Per això, les propostes a presentar han d'anar en aquesta direcció, i estar preferentment relacionades amb medi ambient i sostenibilitat, drets socials, igualtat i xarxa comunitària; i vida activa (activitat física, alimentació saludable, relacions socials, etc). 

Un cop finalitzi el període de presentació d'idees es farà la validació tècnica, descartant les que no s'ajustin a les bases, i es presentaran als Consells Municipals de Districte. Aquests faran sessions de debat i construcció col·lectiva de propostes a partir de les idees recollides, durant els mesos de gener i febrer. Al març, el Govern municipal valorarà i seleccionarà les propostes a dur a terme, que es faran públiques a l'abril.

En aquest vídeo t'expliquem tot el desenvolupament del procés: