Per tal de fomentar l'art i la creativitat de la gent jove de Terrassa, aquesta iniciativa dirigida a l'alumnat de batxillerat artístic i d'arts escèniques, està recolzada pels serveis municipals d'Educació, de Joventut i de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa; per l'Escola Municipal de Música - Conservatori Professional de Terrassa, per l'IES Investigador Blanxart i per l'Institut Torre del Palau, i les seves respectives AMPES.

L'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa organitza i coordina aquesta iniciativa.

Terrassa Arts Visuals atorga la beca a una /un alumna/e de l'Institut Investigador Blanxart.