Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula pel curs 2019-2020

 
Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula
Tràmit Dates

Període de presentació de sol·licituds

Del 29 de març al 9 d'abril, ambdós inclosos

Presentació de documentació

Fins el 10 d'abril

Publicació de relacions baremades provisionals de sol·licituds

26 d'abril

Reclamació a les relacions baremades de sol·licituds

Del 29 d'abril al 3 de maig, ambdós inclosos

Publicació de les relacions baremades definitives

8 de maig

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

9 de maig

Publicació de la llista ordenada definitiva

14 de maig

Període d'ampliació de peticions, per assignacions d'ofici

Del 30 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos

Publicació de les relacions d'alumnat admès

12 de juny

Període de matrícula per l'alumnat preinscrit amb plaça al segon cicle d'educació infantil a l'educació primària i al primer curs de l'educació secundària obligatòria

Del 20 al 26 de juny, ambdós inclosos

Període de matrícula ordinària per l'alumnat preinscrit amb plaça o pendents d'avaluació al segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria

Del 27 de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos

Publicació de la llista d'alumnes matriculats

1 d'octubre