Àvia i neta llegint un llibreEl projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans" inicia una nova acció amb una campanya de sensibilització amb el nom de "Amb respecte. Millor"

De les 52 accions del Pla d'Acció de Ciutat amiga, s'inicia l'acció 8.4 dins de Objectiu general:

"Millorar la sensibilització de la ciutadania a través de diferents imputs d'interès ciutadà":

  • Incorporar imputs d'interès ciutadà
  • Creació d'imputs mensuals en els canals municipals: Canal Terrassa, Radio Municipal, Utinc, Xarxes socials, Web; i diaris digitals

Aquesta acció està dreçada a la ciutadania en general, en especial als fills de les persones grans (45-60 anys).