La campanya Obertament és una de les primeres accions que s'ha sumat al pla local antiestigma de Terrassa. Es diu Jo tampoc estic bé. I tu, com estàs? i vol il·lustrar amb contundència les dificultats en reconèixer quan no s'està bé; i el subtitular, I tu, com estàs?, intelpel·la al públic per què s'interrogui sincerament sobre com està i perquè demani ajuda en cas de que sigui necessari.

Va a l'actualitat de salut comunitària