Entrada nord al barri, pel Camí de Can GonteresSituat al nord-oest de la ciutat, limita amb les rieres del Palau i de Gaià. És un dels barris més allunyats de la resta de la ciutat. S'hi accedeix des de la carretera de Rellinars i des de la Ronda de Ponent (pont de Can Gonteres) Deu el seu nom a la masia de Can Gonteres, situada al terme municipal de Viladecavalls. Les primeres cases es van construir als anys seixanta. L'any 1984, l'Ajuntament va reconèixer Can Gonteres com a zona urbana. 

 

Casal de barri de Can Gonteres, a la plaça del PiInicialment els habitatges eren segones residències, però amb la urbanització del barri ha passat a tenir -de forma majoritària- un caràcter de primera residència. El barri està dividit entre els municipis de Terrassa i Viladecavalls. El casal de barri i la plaça del Pi són els principals espais d'activitat dels veïns i veïnes. 

Equipaments: Casal de barri de Can Gonteres.

Entitats: Associació de Propietaris de Can Gonteres.


Dades població

Habitants 

Homes

 

Dones

Estrangers

%

Taxa envelliment

Taxa Sobre-envelliment

368

178

190

3

130,36

5,48

Font: Ajuntament de Terrassa. Informe Població. Terrassa 2014