Recordeu que per les properes eleccions, s'han produït canvis en els col·legis electorals.

Podeu consultar el vostre col·legi a la consulta del cens electoral, mirant el plànol de canvis de col·legis electorals o bé amb el llistat inferior.

Canvis de seccions i on han de votar
Nou col·legi per votar Seccions censals
Arxiu Històric 3/04 - 3/05
Casal Cívic Francisca Redondo 4/09 - 4/20 - 4/21
Casal Cívic Montserrat/Torre-sana/Vilardell   2/12
CC Terrassa - Bon Aire 5/02 - 5/19
CC Terrassa - Ca n'Anglada 1/14
CC Terrassa - Can Roca 5/01 - 5/17
CC Terrassa - Centre 1/11 - 1/12 - 1/20
CC Terrassa - La Maurina 4/19
CC Terrassa - Sant Llorenç 6/16 - 6/18
CC Terrassa - Sant Pere Nord 6/01 - 6/03 - 6/13
EP Terrassa - Les Arenes 6/23 - 6/24
Equipament Socioesportiu de la Cogullada 4/07
Escola Abat Marcet 5/12
Escola Agustí Bartra 2/06 - 2/08
Escola Enxaneta 5/25
Escola Isaac Peral 4/12
Escola Joan XXIII 6/30 - 6/32
Escola Les Arenes 6/33
Escola Pia 1/07 - 4/01
Escola Roc Alabern 4/06 - 4/08
Fira de Terrassa 5/08 - 5/09 - 5/20 - 5/21 - 5/23
Institut Can Roca 5/28 - 5/29
Institut Les Aimerigues 4/22 - 4/23
Institut Nicolau Copèrnic 5/10 - 5/15
Masia Freixa 4/14
Sala Muncunill 1/01 - 1/02
Vapor Universitari 3/01 - 3/02 - 3/20

 

Nous centres:
Fira Terrassa, Sala Muncunill, Masia Freixa, Vapor Universitari, Escola Pia, CC Terrassa Centre, CC Terrassa Ca n'Anglada, Arxiu Històric, Equipament Socioesportiu de la Cogullada, Escola Roc Alabern, Institut les Aimerigues, CC Francisca Redondo, Institut Nicolau Copèrnic, Institut Can Roca, CC Terrassa Can Roca, CC
Terrassa Bon Aire, CC Terrassa Sant Pere Nord, CC Terrassa Sant Llorenç i EP Terrassa les Arenes.

S'eliminen:
Escola Ponent, Salesians, Escola Montserrat, Escola Serra de l'Obac i Escola Sant Llorenç.