L'Ajuntament de Terrassa facilita i coordina l'oferta de casals d'estiu organitzats per entitats de lleure, AFAs i altres entitats sense ànim de lucre, amb caràcter lúdic i educatiu, a tota la ciutat i garantint l'accés a tothom. El projecte, que porta per nom +Estiu, es porta a terme des de 2020 amb una perspectiva transversal, que implica els serveis de Joventut, Educació, Serveis Socials, Capacitats Diverses i Esports, a més de les entitats organitzadores dels diferents casals.

A més de coordinar l'oferta de casals, +Estiu afegeix un component educatiu addicional a partir de tallers organitzats per l'Ajuntament i oferts a totes les entitats organitzadores, amb l'objectiu de multiplicar les oportunitats educatives i afavorir el desenvolupament de competències transversals i habilitats socials dels infants i joves. En aquest sentit, el programa va en la línia de la filosofia Educació 360, que busca fomentar la dimensió educadora de les activitats que es desenvolupen fora de les escoles i instituts.

 

Casals per a tothom
Per tal de garantir l'accés de tots els infants i joves de Terrassa als casals d'estiu, l'Ajuntament compta, d'una banda, amb un sistema d'ajuts econòmics a través dels Serveis Socials i d'altra, amb diferents mecanismes d'inclusió de persones amb capacitats diverses.

Els Serveis Socials municipals han obert enguany una convocatòria d'ajuts per a la inscripció d'infants i joves a les diferents activitats d'estiu que s'organitzin a la ciutat durant els mesos en què no hi ha escola. Els ajuts, que s'han tramitat durant el mes d'abril, poden cobrir també el cost o part del cost del servei de menjador.

D'altra banda, quatre dels casals d'enguany seran dedicats específicament a infants i joves amb diversitat funcional, i a més es farà reserva de places i reforç de monitors especialistes a la resta de casals per tal que incorporin també persones amb necessitats especials. En total es preveu destinar un total de 300 places a persones amb capacitats diverses.

Anar a dalt

Emociona't 2021: casals de les entitats de lleure
L'Ajuntament de Terrassa ha signat un conveni amb 15 entitats de lleure educatiu, que organitzaran un total de 32 casals repartits pels set districtes, i amb una oferta total de 2.400 places, aproximadament.

El centre d'interès serà enguany les emocions, per això portaran per títol genèric «Emociona't».

Els casals començaran entre el 28 de juny i el 30 d'agost i finalitzaran entre el 16 de juliol i el 10 de setembre, amb durades que van de les dues a les cinc setmanes. Tots els casals oferiran horari de matí, a partir de les 9h, i alguns faran també horari de tarda. La pràctica totalitat dels casals oferirà menjador opcional.

Graella per disctrictes de les dates, horaris i preus dels casals Emociona't

La inscripció a aquests casals s'ha de formalitzar directament amb l'entitat organitzadora.

Anar a dalt

Casals d'altres entitats
A banda dels casals que històricament organitzen les entitats de lleure de la ciutat, el projecte +Estiu inclou altres iniciatives amb base educativa per part d'entitats sense ànim de lucre, com ara AFAs o altres entitats.

L'Ajuntament de Terrassa ha obert una convocatòria de subvencions, que finalitza el 30 de maig, per tal de facilitar la implicació de les entitats que vulguin sumar-se al projecte +Estiu.  Un cop finalitzat aquest procés es farà públic el llistat d'entitats, detalls dels casals que organitzaran, calendari, procediment d'inscripció, etc.

Anar a dalt

Tallers educatius
Des de l'inici del projecte +Estiu el 2020, els Serveis d'Educació aporten un component educatiu afegit als casals, programant una oferta d'activitats que les entitats organitzadores dels casals poden demanar de manera gratuïta per incloure-les en la seva programació.

Inicialment les activitats abastaven diversos àmbits i temes. Enguany, però, tota l'oferta anirà en consonància amb el centre d'interès que han triat les entitats de lleure per als casals d'enguany: les emocions.

Així, s'han organitzat 34 tallers de dues hores de durada relacionades amb les arts escèniques, les arts plàstiques, l'expressió escrita i l'expressió corporal, amb el tema comú de les emocions. Cada activitat està pensada per una franja d'edat determinada, en grups de 10 persones. Cada entitat podrà demanar les activitats que més li convinguin, amb més o menys sessions segons el nombre d'infants.

El programa d'activitats està a disposició de totes les entitats que participen al programa +Estiu, ja siguin de lleure, esportives, AFAs, etc.

Veure document resum de les activitats educatives

L'Ajuntament compta amb el suport econòmic del Pla de Millores d'Oportunitats Educatives de la Generalitat i l'Estat, que cobrirà part de les despeses d'aquest programa, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn.

Anar a dalt

Altres activitats
A banda dels Casals d'Estiu per a infants i joves, el projecte +Estiu inclou també altres iniciatives i línies d'actuació al voltant de les activitats estiuenques per a infants i adolescents que incloguin una vessant educativa. Totes aquestes activitats s'estan acabant d'organitzar i properament s'informarà amb més detall sobre les seves característiques, calendari, procediment d'inscripció, etc:

  • Escoles Bressol: del 6 al 30 de juliol, algunes de les escoles bressol municipals oferiran casals oberts a tots els infants de zero a tres anys, siguin o no usuaris d'aquests centres durant el curs escolar.
  • Un estiu de cine: tallers a l'institut Ègara, oberts a joves tota la ciutat, relacionats amb el mon del cinema. Amb la col·laboració de l'ESCAC. Previst pel mes de juliol.
  • Pati hip-hop: activitats a l'Institut Ègara, obertes a joves tota la ciutat, relacionats amb les arts urbanes, durant diverses setmanes a l'estiu i amb continuïtat fins el mes d'octubre.
  • Cursets de natació: per a alumnat d'escoles de màxima complexitat, seleccionat pels mateixos centres. Previst pel mes de juliol.

 

Totes aquestes activitats, així com una línia de beques per facilitar l'accés de les famílies més desfavorides als casals d'estiu, compten també amb el suport econòmic del Pla de Millores d'Oportunitats Educatives.

Anar a dalt