En transport públic:

Les persones que disposin d'una entrada podran utilitzar el servei d'autobusos urbans de manera gratuïta el dia del partit indicat a l'entrada. Només caldrà ensenyar l'entrada al /la conductor/a cada vegada que es pugui a l'autobús.

Els dies 1, 2 i 3 les línies d'autobús L8 i L9 allargaran el servei fins a les 3h. Les línies d'autobús LH, L7, L8 i L9, els dies 5, 6, 7, 10, 11 i  13 allargaran el servei fins a les 23:59h, i els dies 16 i 17 fins les 00:30h.

En bicicleta o patinet:

En motocicleta:

En vehicle privat: