La brossa que generem conté un 40% de matèria orgànica que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d'humus per a les nostres plantes.

Per cada 100 kg de restes orgàniques podem obtenir 30 kg d'adob gratuït.
Contribuirem a la reducció del pes i el volum de les escombraries que van a parar als abocadors i a les incineradores, amb la conseqüent millora ambiental.

Compostar és sotmetre la matèria orgànica (restes de menjar i vegetals de jardí) a un procés de transformació biològica en què milions de microorganismes actuen sense descans, de manera que obtenim el nostre adob natural: el compost.

El compostatge és un procés simple que mitjançant un senzill aprenentatge es pot realitzar al mateix lloc on s'ha generat la matèria orgànica: a casa, si es disposa de jardí o pati, però també a l'escola, instituts, esplais,etc., com a interessant experiència educativa.

Si tens jardí al teu habitatge 

Totes les persones que disposen d'un petit jardí, hort o pati amb terra no pavimentat, poden dur a terme el procés de compostatge casolà amb compostador.

Les restes de menjar de cuina i les restes vegetals de jardí ens poden servir per obtenir adob per a les plantes.

Manual de compostatge de jardí publicat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Si no tens jardí ni pati, també pots compostar 

Un vermicompostador permet dur a terme, a qualsevol casa o pis un procés de transformació de les restes de menjar en adob natural, amb un format net, fàcil i sense complicacions. Aquestes restes, que hauries de tirar al contenidor de matèria orgànica, ara et serviran per  fer un bon compost casolà.

Manual de compostatge urbà publicat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Què hi guanyes?

Controles el procés de producció, garanteixes  la qualitat dels residus aportats i la qualitat del material obtingut.
Col.labores en la reducció de residus genera

T'agradarà compostar, i tots en sortirem guanyant! 

Tornar