Mesures i restriccions per la Covid-19

El Govern de la Generalitat ha aprovat un paquet de mesures per contenir l'augment de contagis per la Covid-19. Entre les mesures dels establiments afectats són:

Comerç minorista

Poden obrir tots els dies de la setmana:

 • Els establiments i locals a l'detall amb una superfície de venda igual o inferior a 800 m2 i amb un aforament de el 30%.
 • En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 m2, poden obrir sempre que delimitin l'espai d'obertura a l'públic a l'esmentada superfície i redueixin l'aforament a l'30% de el que correspondria segons l'aforament total permès.

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

Poden obrir tots els dies de la setmana:

 • Els establiments i locals a l'detall amb una superfície de venda igual o inferior a 800 m2 i amb un aforament de el 30%.
 • En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 m2, poden obrir sempre que delimitin l'espai d'obertura a l'públic a l'esmentada superfície i redueixin l'aforament a l'30% de el que correspondria segons l'aforament total permès.
 • Les zones comuns i de pas també tenen una limitació d'aforament de l'30%.
 • Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Els equipaments culturals i esportives ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials poden obrir a el públic.

Roman suspesa l'obertura a públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 • Aforament del 30%.
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Serveis amb contacte físic (perruqueries i centres d'estètica)

 • Oberts amb el sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet.

Activitats d'hoteleria i restauració

terrasses:

 • Amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, llevat que es tracti de la bombolla de convivència.
 • De 7.30 h a 17 h. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que realitzen prestació laboral ia les persones que estan ingressades, i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries de l'servei.

Interiors:

 • Oberts amb el 30% de l'aforament.
 • Amb bona ventilació i una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de la bombolla de convivència.
 • De 7.30 h a 17 h. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que realitzen prestació laboral ia les persones que estan ingressades, i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries de l'servei.

Mesures generals

 • El consum s'ha de realitzar sempre a taula.
 • Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància d'1 metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment: durant tot l'horari d'obertura.
 • Establiments d'hoteleria: poden donar servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22h.

Més informació sobre el conjunt de mesures fiscals aprovades per l'Ajuntament del Pla d'emergència municipal

Informació oficial sobre el Covid-19