A la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (a partir d'ara CESDHC) s'estableixen diversos mecanismes per garantir els Drets Humans de proximitat, com per exemple la creació d'una comissió ciutadana que pugui vetllar per avaluar l'aplicació de la Carta.

L'any 2016 el Servei de Ciutadania va establir un marc de col·laboració amb la plataforma d'entitats cíviques anomenada "Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa", per a què aquesta plataforma fos la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa. Aquesta Comissió té com a objectius facilitar l'exercici dels drets inclosos a la Carta i sotmetre al control de la població l'estat de la seva concreció.

Aquesta comissió està formada per:

El Grup local d' Amnistia Internacional (AI ) i l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) participen com a organitzacions observadores.

Amb motiu de l'acte de constitució de la Comisió Ciutadana de Seguiment i Impuls, celebrat el 15 de desembre a la Masia Freixa, el David Bondia, president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya va pronunciar a Terrassa una conferència sobre els Drets Humans a la Ciutat.

Constitució de la Comissió Ciutadana sobre la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat:

 

Conferència de David Bondia a Terrassa sobre els Drets Humans a la Ciutat: