Què és una comunitat energètica?

És un instrument organitzatiu per avançar cap a una transició energètica més sostenible i justa, ja que dona oportunitats perquè tothom pugui participar en el sector elèctric.

D'acord amb les directives europees que les regulen i la llei del sector elèctric, poden ser una associació, una cooperativa, o qualsevol altra entitat jurídica sense ànim de lucre en la que hi poden participar voluntàriament ciutadania, entitats, empreses i administració local.

D'aquesta manera, diferents actors locals poden participar de manera activa en la transició energètica, ja sigui produint energia, compartint-la, o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic.

Són un mecanisme clau per avançar cap a una transició energètica més equitativa, sense deixar ningú.


La Diputació de Barcelona ha editat la «Guia per a l'impuls de comunitats energètiques amb perspectiva municipal». 

Som Energia disposa d'un enllaç amb "Recursos i eines per impulsar les Comunitats Energètiques arreu del territori"

Terrassa promou la col·laboració publicoprivada

L'Ajuntament de Terrassa va signar amb diferents entitats l'any 2021 un protocol d'intencions, que va promoure amb la intenció d'impulsar la creació de comunitats energètiques a la ciutat per anar cap a un model energètic més sostenible i democràtic. Entre les institucions signatàries figuren l'Institut Català d'Energia; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Universitat Politècnica de Catalunya; Patronal catalana CECOT; Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa; MútuaTerrassa; Consorci Sanitari de Terrassa; Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa; i les organitzacions sindicals, Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT)

Aquest document estableix les bases per a la creació d'un marc de col·laboració entre l'Ajuntament, el teixit empresarial local i les entitats signatàries per intercanviar informacions i experiències que ajudin a la seva creació. Té una durada de dos anys, prorrogable a dos més, i el seguiment anirà a càrrec d'una comissió que es reunirà cada sis mesos.

Entre les accions que es comprometen a concretar i realitzar destaquen:

  1. Col·laborar en la realització dels estudis de viabilitat, en la preparació dels projectes i treballs per definir la naturalesa jurídica de les comunitats.
  2. Impulsar i participar en projectes de generació i autoconsum col·lectiu d'energia renovable, d'emmagatzematge i de promoció de la mobilitat sostenible i elèctrica.
  3. Treballar amb les administracions per reduir els tràmits per legalitzar les instal·lacions
  4. Impulsar el procés de transició energètica en el municipi.
  5. Posar en marxa instruments de finançament participatiu pels projectes d'energies renovables.
  6. Promoure la formació professional específica per qualificar els tècnics que necessitarà aquest sector.
  7. Promoure la generació de talent i l'emprenedoria en àmbit energètic, i la digitalització, que ha de permetre millorar les eines de gestió, control i governança.
  8. Impulsar les sinergies amb les empreses i les start-ups emergents de l'entorn industrial català.
  9. Analitzar solucions considerant criteris d'ecodisseny, petjada de CO₂ d'impacte a llarg termini.
  10. Realitzar estudis sobre la xarxa de distribució i les possibles necessitats de millora per esdevenir una xarxa intel·ligent.