Les comunitats energètiques són l'eina per gestionar els autoconsums compartits entre diverses famílies o empreses, i poden desenvolupar també altres serveis energètics pels seus participants.

D'acord amb la normativa europea i la llei del sector elèctric poden ser comunitats energètiques les associacions, les cooperatives i qualsevol altra entitat que no tingui ànim de lucre. Hi poden participar voluntàriament ciutadania, entitats, empreses locals i ajuntaments. Les comunitats han de ser controlades directament pel seus membres i no poden estar en mans dels interessos financers.

L'Ajuntament dona suport tècnic per crear comunitats energètiques. Si teniu interès en participar en una comunitat energètica podeu contactar amb [email protected] i us ajudarem.

La Diputació de Barcelona ha editat la «Guia per a l'impuls de comunitats energètiques amb perspectiva municipal». 

Som Energia disposa d'un enllaç amb "Recursos i eines per impulsar les Comunitats Energètiques arreu del territori"