Una de les línies grans línies d'actuació del Servei LGTBI+ de l'Ajuntament de Terrassa és la conscienciació. Des del Servei LGTBI+ s'imuplsen diverses accions per incidir en la consicenciació LGTBI+, a través de formacions al personal municipal, tallers per als centres d'educació formal i no formal, suport a les entitats i materials audiovisuals.