Consell Escolar Municipal de Terrassa

Funcionament

El Consell Escolar Municipal funciona en Ple i en Comissions de treball:

Plenari

El Plenari del Consell Escolar Municipal, format per tots els seus membres, es reuneix en sessió ordinària tres cops a l'any i està format per:

  • Presidència
  • 7 representants de l'Ajuntament
  • 12 representants de mestres i professors
  • 8 representants de pares i mares d'alumnes
  • 8 representants d'alumnes
  • 2 representants de personal d'administració i serveis
  • 10 representants de directors i titulars dels centres
  • 4 representants d'altres institucions
  • Secretari del CEM


Comissions de treball

Actualment el Consell Escolar Municipal disposa de 2 comissions: