El Consell Interreligiós de Terrassa és un espai de participació que promou la llibertat de culte a la ciutat. 

Quines funcions té la comissió?

Autor pictograma: Sergio Palao Procedència: ARASAAC Llicència: CC (BY-NC-SA)

  • Donar veu a les diverses confessions religioses presents a Terrassa
  • Afavorir el coneixement mutu i fomentar la cohesió social
  • Promoure el respecte i el reconeixement de les diferents religions

Qui en forma part?

  • Entitats religioses de diferents confessions.
  • Ajuntament de Terrassa (servei de Drets Humans).

 

Més informació