logo cmreEl Consell Europeu de Municipis i Regions va ser fundat a Ginebra el 1951 per un grup d'alcaldes europeus, i més tard va obrir les seves files a les regions i es va convertir en el Consell de Municipis i Regions d'Europa.
Actualment és la major organització de governs locals i regionals a Europa, els seus membres tenen més de 50 associacions nacionals de ciutats, municipis i regions de 39 països. En conjunt, aquestes associacions representen més de 100.000 autoritats locals i regionals.
L'any 2008 la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) va nomenar Terrassa per a dur a terme els treballs de dues comissions del CMRE en nom de tots els municipis de la resta d'Espanya, la comissió de Política Territorial i de Cohesió i la comissió d'Ocupació i Afers Socials.