El Consell de la Formació Professional és un òrgan consultiu i de participació social, creat per l'Ajuntament de Terrassa. És una plataforma estable de treball, fruit del consens, on participen tots els diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat.

El Consell vol ser un ens que reflecteixi i tingui en compte els diferents punts de vista i interessos de totes aquelles persones relacionades amb la formació professional a la nostra ciutat.

Qui forma part del Consell?
 • l'Alcalde de Terrassa, com a president del Consell
 • Regidors, en representació dels diferents partits
 • Representants de diferents serveis municipals (Educació, Ocupació, Serveis Socials, Joventut, Emprenedoria, Polítiques de Gènere, Universitat, Innovació, Activitats Econòmiques, Comerç i Turisme)
 • Representants d'altres administracions (Diputació, Generalitat, Consell Comarcal)
 • Representants empresarials (Cecot, Cambra de Comerç, gremis, sectors empresarials, empreses…)
 • Representants sindicals (UGT, CCOO)
 • Representants de centres de formació professional i ocupacional (pública i privada)
 • Representants de la universitat
 • Altres (AMPA, entitats, associacions…)

Per què un Consell de la FP?

El Consell de la Formació Professional de Terrassa sorgeix de la necessitat de treballar perquè la formació professional guanyi en qualitat i prestigi, per convertir-la en una opció de futur atractiva, en sintonia amb les tendències del mercat laboral.

Al Consell de l'FP treballem per:

 • Fomentar i prestigiar la formació professional a la nostra ciutat.
 • Participar en una planificació coherent de l'oferta de formació professional.
 • Difondre i promoure l'oferta de formació professional.
 • Garantir canals de comunicació i participació per a tots els qui tenen a veure amb la formació professional.
 • Promoure una formació professional innovadora i oberta a Europa.
 • Facilitar l'adequació entre la formació impartida i la demanda empresarial.
 • Afavorir el procés d'inserció social i professional dels joves.
 • Impulsar projectes de transició escola - treball.
 • Que les empreses puguin conèixer quina formació es fa als centres educatius.
 • Que els centres educatius puguin saber quina formació específica necessiten les empreses.
 • Que els joves puguin tenir una formació adaptada a les necessitats del mercat, unes pràctiques a les empreses de qualitat, unes borses de treball operatives…