L'OAE compta amb un Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a (PAE).

És un servei que té per objectiu facilitar la posada en marxa de noves empreses i que s'adreça a:

  • Persones emprenedores que s'han de constituir jurídicament
  • Empreses ja constituïdes que volen canviar la forma jurídica
  • Empresaris/àries individuals que volen donar-se de baixa
  • Gestories que actuen en representació de persones emprenedores i/o empreses

Al Punt PAE:

  • Es tramita la constitució de l'empresa a través d'un sistema informàtic de tramitació d'expedients electrònics de creació d'empreses, basat en el Document Únic Electrònic (DUE).
  • Es realitza a través d'una plataforma gestionada pel Centro de la Información y Red de la Creación de Empresas (CIRCE)  i que connecta tots els organismes i agents implicats en la tramitació de la constitució d'una societat o d'un treballador/a autònom/a.
  • Permet donar-se d'alta com a empresari/ària individual i SCP de manera immediata i constituir telemàticament societats mercantils en un període mitjà de 4-10 dies per a les SL i de 48h per a les SLNE.
  • Pot tramitar la baixa d'empresaris/àries individuals.

Si voleu sol·licitar una marca de productes o serveis o un nom comercial, podeu fer el tràmit a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o a l'Oficina de gestió empresarial (OGE).