Cultura i llengua iberesL'institut d'Estudis Ibers organitza cada any el Curs de cultura i llengua iberes a la Biblioteca Central de Terrassa, des del 2002.

En aquest curs, que es realitza un dissabte al mes, aprendreu com eren els territoris dels actuals Països Catalans Continentals abans de l'arribada dels grups semites, celtes, grecs, llatins, romans i germànics entre altres. I la cultura i la llengua existent en aquests territoris que es correspon amb la cultura de les diferents tribus ibers.

Les sessions presencials es complementen amb sortides per visitar vestigis que es troben arreu de la geografia catalana. Les sessions a la biblioteca són gratuïtes.

Paral·lelament la bct ha creat un fons especialitzat en cultura i llengua iberes perquè en pugui disposar tota aquella persona interessada en aquesta matèria. L'Institut nodreix el fons de cultura i llengua iberes amb el lliurament gratuït de les obres i els materials editats pels investigadors que en formen part o per qualsevol dels seus membres, siguin autoedicions o publicacions d'editorials especialitzades.

Més informació

  • Les sessions del curs 2017-2018 ja han finalitzat