Aquí trobareu consultes trimestrals dividides per règim de propietat, per polígon industrial, superfície i preu.

També us poden interessar les dades de l'informe anual que analitza l'evolució de les principals dades disponibles amb especial detall per la situació a 31 de desembre 2014 i que s'elabora a partir del catàleg de sòl i sostre industrial trimestral.