El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones a tot el món, amb l'objectiu de visualitzar la desigualtat entre dones i homes en termes de salut, així com proposar mesures que afavoreixin la igualtat.

La història d'aquest dia es remunta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud que va tenir lloc a San José, Costa Rica, el maig de 1987. Des de llavors cada 28 de maig es commemora a diferents països del món, recollint les demandes de les dones en relació a la salut, convocant mobilitzacions i organitzant campanyes de sensibilització.

Una de les reivindicacions d'aquest dia és i ha estat l'accés als serveis de salut sexual i reproductiva, als controls maternals, i als programes de prevenció i cribratge de càncer de mama i de càncer ginecològic.

Destaquem la necessitat d'estudiar i analitzar la salut des de la perspectiva de gènere, tenint en compte tots els factors diferencials (biològics, genètics, fisiològics, endocrins, psicològics...). Les relacions desiguals de poder i els diferents rols atribuïts a dones i a homes es vinculen amb els seus hàbits i comportaments vers la salut, i aquest fet pot comportar biaixos de gènere. Es considera necessària la investigació de les diferències biològiques més enllà de les purament reproductives.

Per altra banda, es qüestiona la ciència mèdica androcèntrica, basada en un model masculí tant en l'aproximació clínica de les patologies com en l'aproximació terapèutica. Es remarca la necessitat de realitzar els estudis de salut i els assaigs clínics amb les dades desagregades per sexes i incloure una anàlisi de gènere.

Aquest any 2020, el Dia Internacional d'acció per a la salut de les dones adquireix transcendència, ja que la crisi de la covid-19 té un gran impacte sobre la salut i la seguretat de les dones. Aquest impacte s'evidencia tant en la situació de confinament com en la de desconfinament.

La crisi sanitària i socioeconòmica associada a la pandèmia per coronavirus provoca una triple afectació sobre les dones:

  • en la salut, tant per la incidència directa de la malaltia com per les afectacions derivades de la redirecció de les necessitats sanitàries
  • en la càrrega de les cures, que ja fan les dones en un 75% a escala mundial, i s'ha doblat i triplicat pel tancament dels centres educatius i dels centres residencials
  • en la violència masclista, per l'augment del risc d'agressions per violència masclista a les llars en confinament, que es manté en el desconfinament

Cal un reconeixement especial per a les professionals que treballen a primera línia en l'atenció a la pandèmia: als serveis sanitaris, als serveis socials, a les residències geriàtriques i al personal de neteja, majoritàriament dones. Aquestes ocupacions, fortament feminitzades i en alguns casos precaritzades i racialitzades, tenen un major risc de contagi i també de patir els efectes de la crisi socioeconòmica ssociada.

En el Dia Internacional d'acció per la salut de les dones volem visualitzar les desigualtats en salut que pateixen les dones, que s'ha posat de manifest de forma clara per la crisi de la COVID-19. El cost de la crisi per elles és molt elevat a nivell físic i emocional, i cal potenciar la corresponsabilitat, les accions específiques per dones en situació de vulnerabilitat, i garantir els serveis i recursos per dones víctimes de violència masclista.

Tornar a l'inici