El Dia Mundial contra el càncer es celebra el 4 de febrer. 

L'objectiu d'aquest dia mundial és augmentar la conscienciació de la problemàtica entorn del càncer entre la població general i també actuar sobre els governs perquè adoptin mesures enfront d'aquesta malaltia.

L'epidèmia mundial de càncer és de grans dimensions i es preveu que vagi en augment. Actualment 8,2 milions de persones al món moren de càncer cada any, xifra que inclou 4 milions de morts prematures (persones d'edats compreses entre els 30 i els 69 anys). A més, les desigualtats entre persones de diferents entorns també són creixents, especialment en allò referent a la prevenció i al tractament.

Des del servei de Salut i Comunitat treballem en la promoció d'estils de vida saludables pel seu demostrat paper tan en la prevenció d'alguns tipus de càncer com  en la prevenció de recaigudes en persones que l'han patit. Altres línies de treball contra el càncer des del sistema sanitari són afavorir la detecció precoç i oferir el millor tractament per a cadascuna de les persones afectades, i en col·laboració amb les entitats que treballen en l'àmbit del càncer, l'assoliment d'una millor qualitat de vida per als pacients i les seves famílies.

Aquestes entitats organitzen actes, xerrades i conferències, curses i campanyes per tal de conscienciar la població sobre la importància del problema del càncer a la nostra societat.