El punt de partida del procés participatiu és analitzar la situació de la nostra ciutat en aquests moments, en el que confiem que sigui la recta de sortida de la crisi sanitària, i compartir visions sobre el que pensem que ha de ser Terrassa en un futur o sobre la influència que puguin tenir en la nostra ciutat els fenòmens i tendències globals.

Es tracta, doncs, de determinar quins són els punts forts i els febles de la ciutat de Terrassa, així com els reptes o riscos que es poden plantejar i les oportunitats que tenim al nostre abast.