Si teniu o voleu treballar un projecte d'emprenedoria social, que cerca un impacte social o ambiental positiu que pugui resoldre necessitats de la població i/o de l'entorn i ho voleu fer practicant una gestió democràtica i participativa, us oferim eines, recursos i acompanyament. Consulteu l'apartat Vull emprendre.
 
En el cas que sigueu una cooperativa, una associació o fundació, CET o Empresa d'inserció, teniu un projecte en funcionament o esteu treballant-hi i teniu dubtes, necessiteu informació i/o formació, també us podem ajudar. Sol·liciteu assessorament tècnic a través del tràmit d'inscripció.
 
L'Ajuntament de Terrassa, aposta fermament per promocionar, enfortir i fomentar noves iniciatives que s'emmarquin en l'economia social. És per això que també participa i forma part de diferents programes i xarxes de l'ESS: 
  • Programa Municipi cooperatiu, promogut per la Federació de cooperatives de Treball de Catalunya, per l'impuls de l'empresa cooperativa.
  • Xarxa de Municipis per a l'Economia Social i Solidària, que té com a objectiu disposar d'un espai de treball i trobada entre els ajuntaments per col·laborar en accions que serveixin per enfortir les iniciatives de cada municipi. 
  • Xarxa d'Innovació Social del Vallès, impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i Ajuntament de Terrassa amb la voluntat d'establir un marc de cooperació entre els agents del territori per fer emergir i recolzar idees amb projecte socioeconòmics que donin resposta a reptes de la societat des de la innovació social. 
 
Si en vols saber més... 
 

Què és l'Economia Social i Solidària?

Són el conjunt d'experiències econòmiques basades en l'autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i que s'organitzen des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia. És a dir, el conjunt d'empreses i entitats que compleixin els requisits de propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social, amb la finalitat de promoure un model econòmic just, democràtic i sostenible.
 
Les fórmules jurídiques que s'inclouen dins l'economia social són: 
  • Cooperatives
  • Societats Laborals
  • Associacions i Fundacions que fan activitat econòmica 
  • CET i Empreses d'inserció
  • Mutualitats
  • Cofreries de pescadors
  • Societats agràries de transformació

Quina és la normativa que la regula?

El marc legal actual que regula l'economia social és la Llei estatal 5/2011, de 29 de març d'Economia Social.