Voleu conèixer les vostres obligacions fiscals? Quins impostos us afecten per raó de la vostra activitat i quan els haureu de pagar? Heu de tenir en compte les despeses que es generaran per la vostra activitat: impostos, taxes i obligacions fiscals a l'obertura del negoci: