Casal de Gent Gran Anna Murià: 6 terminals
  • Carrer Sant Ildefons, 8
  • 08221 Terrassa
  • Tel: 93 788 33 33

Casal de Gent Gran La Maurina: 8 terminals

  • Carrer Franc Contat cantonada Núira, 175
  • 08224 Terrassa
  • Telèfon:  93 788 69 33
Casal de Gent Gran Les Arenes: 2 terminals
  • Carrer Farell, 2
  • 08227 Terrassa
  • Te: 93 785 15 14

Seleccioneu el punt que us interesi per veure'n les dades: