Posta de sol

En l'actualitat, a causa dels canvis climàtics i desastres naturals produïts per l'increment de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) a l'atmosfera, la consciència mediambiental i l'ús d'energies renovables (ER) estan experimentant un creixement necessari i imminent . Entre aquestes energies, una de les més importants és la solar.

Hi ha dues formes bàsiques d'energia aprofitables del sol: l'energia solar tèrmica (que aprofita la llum de l'astre per convertir-la en calor) i l'energia solar fotovoltaica (que genera energia elèctrica directament dels raigs lluminosos). Tots dos tipus tenen diverses aplicacions en les activitats humanes.