Aquestes són les entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual o del desenvolupament:

 

AMPA Escola Educació Especial Crespinell. Dades de contacte:

Torna a l'índex

Associació de Pares de nens amb Dèficit d'Atenció de Terrassa (APDAH). Dades de contacte:

Torna a l'índex

Associació l'Estel. Dades de contacte: 

Torna a l'índex

Associació a favor dels discapacitats La Oka

Manualitats fetes a La OkaA qui es dirigeix? 

 • Joves amb discapacitat intel·lectual inferior al 65%.

Serveis principals: 

 • Tallers de manualitats amb l'objectiu de crear una empresa pròpia. A l'aparador de l'entitat es poden veure i adquirir els articles elaborats.
 • Activitats lúdiques: discoteca, sortides, etc.

Dades de contacte:

 • Adreça:  Carrer Prat de la Riba 112 (08222 Terrassa).
 • Telèfon: 931 913 496.
 • Correu electrònic: [email protected].

Torna a l'índex

Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies per al tractament Integral de la Família

Espais de l'Associació de Musicoteràpia i PsicoteràpiaA qui es dirigeix?

 • A infants i adolescents amb trastorn de l'espectre autista (TEA) o trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD) i les seves famílies. 

Serveis principals:

 • Realitza intervencions personalitzades amb un equip interdisciplinari per a la valoració i atenció integral del nen o adolescent amb TEA o TGD i el seu nucli familiar. Tenen, entre altres, els següents programes:
  • Musicoteràpia.
  • Logopèdia.
  • Teràpia Ocupacional Pediàtrica.
  • Teràpia d'Integració Sensorial.
  • Psicologia.
  • Programa específic de matins per a infants menors de 3 anys amb retard en el desenvolupament.
  • Casals a l'estiu, Setmana Santa i Nadal.         

Dades de contacte

Torna a l'índex

Associació de pares d'usuaris de La Pineda. Dades de contacte: 

Torna a l'índex

Associació de Síndrome Optiz C. Dades de contacte:

Torna a l'índex

Associació Trastorn Espectre Autista (Asperger) del Vallès Occidental. Dades de contacte:

Torna a l'índex

CDIAP Magroc

Materials del CDIAP MagrocA qui es dirigeix?

 • Població infantil des de la concepció fins als sis anys pel que fa a la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament dels trastorns del desenvolupament o les situacions de risc de patir-los.

Serveis principals:

 • Intervenció terapèutica interdisciplinària a l'infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.
 • Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i altres que desenvolupin tasques a nivell de prevenció i detecció precoç dels trastorns de desenvolupament i situacions de risc en la població infantil fins als sis anys.
 • Orientar les famílies fent l'assessorament i suport als pares o tutors en els continguts que li siguin propis.
 • Orientar els professionals de l'educació infantil en les etapes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys pel que fa als trastorns del desenvolupament.
 • Elaboració de material didàctic.

Dades de contacte:

Torna a l'índex

Centre de Jardineria l'Heura, SLL. Dades de contacte:

Torna a l'índex

Centre de Lleure Tu Tries!

Foto de grup de les persones participants del Centre de Lleure Tu Tries!A qui es dirigeix?

 • Persones amb diversitat funcional intel·lectual i salut mental.

Serveis principals:

 • Esplai diari: activitats entre setmana.
 • Esplai de dissabtes: activitats dissabtes a la tarda.
 • Grup d'amics, oci adaptat: activitats d'oci a les nits.
 • Casals d'estiu.
 • Casalets de setembre i d'hivern.
 • Joves pre-monitors: formació a joves amb discapacitat intel·lectual amb un nivell alt d'autonomia per tal de poder desenvolupar tasques de suport al monitor. 
 • Servei de respir: colònies de caps de setmana durant el curs i colònies d'estiu.
 • Espai Familiar: espai de suport per a les famílies.
 • Formació i acompanyaments a entitats de lleure ordinàries, escoles i instituts.

Dades de contacte: 

 • Adreça: Carrer Bartomeu Amat, 44 (08225 Terrassa).
 • Telèfon: 622 313 476 / 635 333 250.
 • Correu electrònic: [email protected].
 • Xarxes Socials: Facebook.

Torna a l'índex

Club de lleure Els GlobusDades de contacte:

Torna a l'índex

Coordinadora Capaç. Dades de contacte: 

Torna a l'índex

Escola d'Educació Especial Crespinell

A qui es dirigeix?

 • Alumnes amb necessitats educatives especials de 3 a 21 anys.

Serveis principals:

 • Escola amb servei de logopèdia, fisioteràpia, menjador escolar, transport escolar, piscina, servei de recolzament a famílies, activitats extraescolars.
 • Col·laboracions amb escoles ordinàries: projecte amb l'escola Lanaspa (Premi Catalunya d'Educació 2002 de la Generalitat de Catalunya i Premi Ensenyament 2016 de la Fundació Cercle d'Economia), projecte amb l'IES Montserrat Roig (Premi Ensenyament 2016 de la Fundació Cercle d'Economia).

Dades de contacte:

Torna a l'índex

Escola municipal d'Educació Especial El PiDades de contacte:

Torna a l'índex

Escola municipal d'Educació Especial FATIMA. Dades de contacte:

Torna a l'índex

Fundació President Amat Roumens - FUPAR 

Persones de FUPARA qui es dirigeix?

 • Persones adultes amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual o del desenvolupament.

Serveis principals:

 • Centre Especial de Treball  amb 8 unitats de negoci: serveis industrials, serveis mediambientals de jardineria i neteja, centre de jardineria, rentatge de vehicles, serveis d'imatge d'impressió i serigrafia, producte artesanal de paper reciclat sota la marca Ecoolor.
 • Centre Ocupacional amb el Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d'Inserció.
 • Servei de Suport a l'Activitat Professional.
 • Cursos ocupacionals del Servei d'Ocupació de Catalunya per a persones demandants d'ocupació.
 • Programa d'Autonomia a la Llar.
 • Suport i recolzament familiar.
 • Club Pingüí - Servei de Lleure i Esport.
 • Protagonistes Nosaltres - Companyia de teatre i conjunt musical.
 • EnXarxa't – Programa d'atenció al voluntariat.

Dades de contacte;

Torna a l'índex

Fundació Goel. Dades de contacte:

Torna a l'índex

Fundació l'Heura del Vallès

Diferents activitats de la Fundació l'Heura del VallèsA qui es dirigeix?

 • Persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especials de 6 a 20 anys susceptibles d'anar a un centre educatiu d'educació especial.
 • Joves que disposin de certificat de discapacitat i vulguin accedir  a un lloc de treball, a una formació professional per a la inserció (PFI),  o que necessitin  programes de transició a la vida adulta (PTVA).

Serveis principals:

 • Escola: Escolaritat bàsica (Primària i Secundària).
 • Formació laboral: Programes PFI i PTVA.
 • Binomis: servei d'inserció, acompanyament  i seguiment laboral a persones amb discapacitat intel·lectual.

Dades de contacte:

Torna a l'índex

Fundació Prodis. Dades de contacte:

Torna a l'índex

Residència i Centre de Dia La Pineda

Instal·lacions de la Residència i Centre de Dia La PinedaA qui es dirigeix?

 • Persones amb discapacitat intel·lectual.

Serveis principals:

 • És un centre  especialitzat per donar atenció en règim residencial o en règim de centre de dia a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat. Té capacitat per a 62 places residencials, 40 de les quals són destinades a persones amb trastorns greus del comportament i/o problemes de salut afegits, i 19 places de centre de dia. La Pineda proporciona una llar substitutòria en un medi normalitzador, acollidor i digne amb una atenció adequada a les característiques i necessitats de cada persona.

Dades de contacte: 

 • Adreça: Carrer Icària, 42 (08224 Terrassa).
 • Telèfon: 937 350 190.
 • Correu electrònic: [email protected].

Torna a l'índex

Taller del llibre Teixidors. Dades de contacte:

Torna a l'índex

Teixidors SCCL

A qui es dirigeix?

 • Persones adultes amb discapacitat intel·lectual i/o discapacitat derivada de salut mental.

Serveis principals:

 • Centre Especial de Treball (CET) amb l'objectiu de generar i gestionar activitat laboral pel col·lectiu destinatari. Té dues àrees principals de treball: de teixit manual i d'acabats.

Dades de contacte:

Torna a l'índex

TIC Teràpies (Terrassa Intervencions Canines). Dades de contacte:

Torna a l'índex