L'espai Família-Infantil ofereix eines i habilitats a les famílies per tal de conviure i entendre els infants des d'una visió més global.

En aquest espai, que està situat al Punt la Maurina, al carrer Sardenya, s'assessora i acompanya les famílies en les relacions i l'educació dels seus fills/es s'ofereix un espai grupal de reflexió i intercanvi de vivències entre les famílies participants.

La finalitat del projecte és poder donar resposta a les necessitats que les famílies i nuclis poden tenir per accedir al món laboral i a la seva formació. Es proposa doncs aquest espai per facilitar l'accés al món laboral i la millora de la situació de les famílies que viuen al barri.

Les experiències avalen que el treball amb els infants i les seves  famílies facilita l'apropament entre ells, millorant les seves relacions socials i ajuda a la seva incorporació en altres entorns comunitaris (accés a escola bressol, primària, participació en el barri, etc.). També acosta a les famílies a recursos de l'entorn segons les seves necessitats, facilitant la seva implicació en activitats del barri, es millora el sentiment de pertinença, proporciona confiança, seguretat individual i familiar.

Inclouen de manera transversal el treball amb les famílies a través de tallers, xerrades i activitats que faciliten  eines, espais de reflexió  i compartir experiències que generen canvis positius en les persones i  en les famílies.

Es valora molt positiu el fet de donar continuïtat al projecte de l'Espai Infantil i Familiar del Punt Maurina per tal de poder seguir oferint un espai de relació, de treball entorn la petita infància i les seves famílies, treballar per donar resposta a les necessitats que sorgeixen en el dia a dia de les famílies i que des del servei i en atenció individualitzada, és més difícil d'arribar a les necessitats no expressades i poder acompanyar i compartir per aprendre i créixer junts.