• Cada cop que us banyeu, desaprofiteu 300 litres d'aigua. Dutxe-vos.
 • Si instal.leu aixetes de dutxa de baix comsum o limitadors de cabal, estalviareu entre un 30 i 60% d'aigua.
 • Quan us renteu les dents o us afaiteu, tanqueu l'aixeta. Si a deixeu oberta, gasteu 12 litres d'aigua
 • Quan renteu els plats, no deixeu rajar l'aigua inútilment.Utilitzeu una pica per ensabonar i una altra per esbaldir.
 • Si llenceu un paperet al vàter i buideu el dipòsit, malgasteu 10 litres d'aigua. El vàter no és una paperera.
 • Eviteu les fuites i repareu les aixetes que degoten
 • Regueu les plantes al matí ben d'hora o al vespre. Així estalviareu aigua.
 • Al jardí, procureu aplicar tècniques de reg per degoteig o per microaspersió: consumeixen menys quantitat d'aigua. Abans de plantar-hi gespa, penseu-vos-hi bé:necessita molta aigua.
 • Espereu a tenir el rentavaixelles i la rentadora plens abans de posar-los en funcionament. Així estalviareu aigua i energia elèctrica.
 • Quan netegeu les verdures i altres aliments, no deixeu córrer l'aigua, poseu-la en un cubell i desprès utilitzeu-la en altres serveis.
 • No tireu restes de pintura, vernissos, dissolvents, olis...per l'aigüera o la claveguera.Aquests productes dificulten la depuració de les aigües i contaminen.
 • Regar en hores de baixa insolació redueix les pèrdues per evaporació.
 • Escolliu rentadores i rentavaixelles de baix consum d'aigua
 • Recordeu que les aigüeres i els wàters no son contenidors de residus.Per tant, NO hi podem abocar olis de cuina, compreses, tampons, bolquers o tovalloletes humides d'un sol ús. Llençar aquests residus per les aigüeres i wàters generen greus problemes a la xarxa de clavegueram i als sistemes de depuració de les aigües residuals.
  L'oli de cuina és altament contaminant, cal recollir-lo adequadament i portar-lo a les Deixalleries Muncipals, fixes , a la Deixalleria Mòbils o als contenidors d'oli ubicats a diferents punts de la ciutat.
  Les compreses, tampons, bolquers i tovalloletes humides d'un sol ús NO SÓN BIODEGRADABLES i provoquen embussos als baixants dels edificis, al clavegueram i als sistemes de depuració de les aigües residuals. Cal dipositar-los dins del contenidors verd de la fracció RESTA.

Tornar