Anàlisi d'hàbits de Consum i Compra de la Província de Barcelona 2019

La Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona considera essencial aportar dades i coneixement del sector a les administracions locals, empreses, comerciants i agents interessats en el desenvolupament del comerç de proximitat de la demarcació de Barcelona. La generació de coneixement, i en concret el relacionat amb la demanda, es considera un instrument indispensable per desenvolupar i adaptar les polítiques sectorials actuals. L'anàlisi dels hàbits de consum i compra, en perspectiva temporal, és un baròmetre dels impactes dels potencials canvis en les polítiques del sector i de la percepció del consumidor final.

La segona edició de l'enquesta d'hàbits de consum i compra va ser portada a terme durant el mesos de gener i febrer del 2019. Ha estat realitzada als responsables de compra d'una mostra de 8.001 llars familiars principals o primeres residències. D'aquesta manera, s'ofereixen noves dades actualitzades del projecte que va començar l'any 2017 amb la primera edició de l'enquesta.

Cal esmentar que s'ha aplicat un filtre a les dades publicades, a les quals només apareix la informació desagregada per als municipis majors de 10.000 habitants, degut a la dimensió i rellevància de la mostra i a la preservació de la privadesa de les dades personals. Quant al fitxer corresponent a l'any 2019, s'ha ampliat la matriu de dades als resultats en percentatges en horitzontal per tal de millorar la seva capacitat de creuament.

L'objectiu d'aquesta anàlisi és conèixer els diferents perfils de llars i consumidors, les seves preferències, hàbits i motivacions de compra. Les preguntes s'han centrat al voltant de la valoració de l'oferta comercial als municipis i barris, les freqüències de compra i tipologies d'establiment (segmentat per categories de producte i franja horària), ús d'internet i compra de productes de proximitat, de producció ecològica, directament de productor i de comerç just. Tot plegat aporta informació per analitzar els fluxos, comportaments i motivacions de les llars a l'hora de realitzar la despesa en els barris, el municipi o a fora d'aquest.

Aquest és l'informe d'anàlisi dels hàbits de consum i compra de la provincia de Barcelona

CLONATGE COMERCIAL (Edició 2019)

Reunió de treball celebrada a Manresa el dia 20 de març de 2019 per consensuar la versió definitiva del document "Clonatge comercial".

Aquí podreu trobar aquest document.

Anàlisi d'hàbits de consum i compra de la província de Barcelona
Municipi: Terrassa

Amb l'objectiu principal de quantificar els hàbits de consum i compra a la província de Barcelona, s'ha realitzat el Baròmetre Hàbits de consum i compra.


L'estudi s'ha portat a terme amb una enquesta estructurada a un total de 8.081 a compradors exclusius o de responsabilitat compartida de la llar amb la finalitat de tenir mostra suficient d'aquest grup i extreure'n resultats concloents.

Al municipi de Terrassa s'han realitzat un total de 1.200 entrevistes, 200 enquestes de l'estudi a nivell global més una mostra extra de 1.000 enquestes.

Aquest és l'informe d'anàlisi dels hàbits de consum i compra de la provincia de Barcelona. Municipi de Terrassa.
 

Aquesta és la SÍNTESI de l'Informe d'anàlisi dels hàbits de consum i compra a Terrassa.

POEC: Programa d'Orientació per als Equipaments comercials.

  • Eina per a la planificació i desenvolupament del sector
  • Ha permès programar una adaptació del sector comercial a les necessitats del consum
  • Ha detectat les mancances existents i les oportunitats de creixement
  • Ha definit nous projectes d'actuació i polítiques de desenvolupament

Aquí podeu trobar el POEC en format pdf.