La sexualitat és una dimensió inherent a la persona que inclou aspectes biològics, psicològics, socials i relacionals que condicionen la percepció d'un mateix i la manera de relacionar-se amb els altres. El gènere, l'orientació sexual, l'erotisme, la vinculació afectiva, l'amor i la reproducció formen part de la sexualitat, per això la manera de viure-la incidirà sobre la salut física, el benestar emocional i la qualitat de vida.

L'exposició I-SexJove, és un recurs pedagògic que dona suport a les dinàmiques de promoció de la salut sexual i afectiva, que es duen a terme als centres d'educació secundària de la ciutat i pretén afavorir la reflexió i el debat entre els diferents àmbits no formals i amb grups d'adults com pares i mares.

Es tracta d'una exposició formada per cinc plafons dirigida a l'alumnat d'educació secundària ( preferentment entre 12 i 16 anys), produïda pel Servei de Salut i Comunitat amb la col·laboració de professionals de diferents serveis sanitaris de la ciutat (Consorci Sanitari i Mútua de Terrassa) que participen en el programa Salut i Escola.

Objectiu de l'exposició
Té com a objectiu promoure actituds positives i de responsabilitat en les relacions afectives i sexuals entre els i les joves adolescents. Cadascun dels plafons tracta un dels següents temes: "què és la sexualitat", "identitats, gènere, rols i orientacions sexuals", "els mites sobre la sexualitat", "riscos associats a la pràctica sexual" i "prevenció de riscos".

Com demanar-la
L'exposició està a l'abast de tots els centres educatius i de lleure de la ciutat. Cal sol·licitar-la per correu electrònic a [email protected] per conèixer la disponibilitat i les condicions de la cessió en préstec.

D'altra banda, de manera coordinada amb el Consorci sanitari de Terrassa s'ofereixen tallers a l'aula sobre sexualitat adreçats a alumnes de secundària.