Us oferim el recull de preguntes més freqüents (FAQs) ateses pels serveis d'assessorament per a l'activitat econòmica de la ciutat en relació a la COVID 19, amb un apartat específic per a cooperatives i entitats d'economia social:

Bloc de preguntes d'àmbit genèric:

 
Bloc de preguntes de l'àmbit de les cooperatives i entitats d'economia social:
 
La Generalitat de Catalunya, publica de forma actualitzada les restriccions i mesures aplicables en funció dels àmbits d'afectació. Al següent enllaç trobaràs la informació actualitzada. 
 
La Generalitat posa a disposició dels establiments un llistat de preguntes freqüents (FAQ) que donen resposta als possibles dubtes que puguin sorgir.  Pots consultar l'enllaç a les FAQ genèriques sobre horaris o pels sectors d'establiments cultural, d'oci o d'altres.
 
Si no trobes una resposta adequada als seus dubtes, pots posar-te en contacte amb la Generalitat a través de: 
Existeixen diversos tipus de certificats autorresponsable de desplaçament per la crisi sanitària de la COVID-19, segons si es tracta d'un desplaçament nocturn, d'entrada i sortida de Catalunya o d'entrada i sortida del municipi. En el següent enllaç podràs autogenerar el certificat que necessitis: 
Si disposes de qualsevol altra prova que demostri el motiu del desplaçament, es recomana adjuntar-ho al certificat autorresponsable. 
 
Pots consultar les ajudes vigents, per sector d'activitat, per tipus de mesures i inclús una recerca personalitzada en el següent enllaç: 
L'Ajuntament de Terrassa, també disposa del compte @trsempresa a través del que manté informades a les persones interessades sobre ajudes de la Generalitat, entre d'altra informació d'interès per a la ciutadania. 
 
L'Agència tributària posa a disposició de la ciutadania un espai per mantenir informades a les persones contribuents: 
- Recopilació de preguntes freqüents
- Avisos importants
- Ajornaments de deutes
- Terminis d'actuació i procediments tributaris
- etc.
 
A continuació trobaràs tota la informació sobre els ERTO's :
 • Ajustament temporal de l'activitat i els contractes de treball (ERTO): tipus.
 • Expedients de regulació: FAQs 
 • Seguretat Social: FAQs i Revista 
 • Com es poden tramitar: Procediments administratius d'extinció de contractes de treball

7.- Sóc autònom i he vist que també hi ha unes prestacions de la seguretat social, quines són i com les puc demanar?

És correcte. El 26 de gener de 2021, el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret llei de reforç i consolidació de mesures socials, que inclou la pròrroga des de 1/1/2021 fins al 31/05/2021, de les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació de treballadors i treballadores autònomes com a conseqüència de la pandèmia COVID 19. Més informació de la notícia.

 • Prestació per suspensió d'activitat (amb exoneració del pagament de les quotes a la Seguretat Social).
 • Prestació compatible amb l'activitat. 
 • prestació extraordinària per baixos ingressos. 
 • Pròrroga de la prestació per autònoms de temporada. 
 • Suspensió de la pujada dels tipus per contingències professionals i del tipus pel cessament d'activitat. 

Aquestes prestacions es sol·liciten a les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social.

No, però existeix la possibilitat de reduïr l'import a pagar. 
 
La Generalitat de Catalunya a través del Decret- llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, permet la possibilitat als arrendataris de locals comercials tancats o amb l'ús limitat per les mesures contra la COVID -19 renegociar el preu dels lloguers.
 • Per a més informació, inclòs l'enllaç al Decret, consulteu l'enllaç.
En data 23 de desembre de 2020, el BOE va publicar el Real Decreto ley 35/2020, de 22 de desembre, on contempla reduccions, moratòries o aplaçaments temporals i extraordinaris depenent del tipus de persona arrendadora. 
 
Les ajudes que proporciona l'Ajuntament de Terrassa es concreten en: 
Novetats 2021: 
 
Impost de Bens Immobles: 
 • Bonificació del 50% d'immobles titularitat d'entitats sense ànim de lucre de caràcter social i cultural
 • Ampliació de les bonificacions de nova construcció, ampliació o millora d'edificis
Residus: 
 • Reducció de l'import total de la taxa que serà d'un 10% per cada mes d'afectació (període que cada sector ha hagut de tancar i de les restriccions aplicades derivades de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19) podent arribar al 100%
Els establiments que hagin de tancar parcialment l'activitat (per exemple forns que tinguin espai de degustació) també se'ls hi bonificarà la taxa de residus comercials en proporció a l'afectació patida.
 
La reducció s'aplicarà automàticament en el rebut i les empreses no hauran de fer cap gestió per gaudir-ne.
 • Exempció de la taxa per al sector de l'oci nocturn
Preu públic pel Viver d'empreses: 
 • Incorporació d'una nova bonificació de fins al 10%, quan les empreses que s'allotgin apliquin mesures de foment de la RSE
Impost de construccions i obres:
 • Millora dels incentius per la renovació del parc industrial
Taxa de terrasses: 
 • Suspensió de la taxa corresponent a l'ocupació del domini públic (mesura que ja es va aplicar al 2020)
Adaptació del calendari fiscal al nou any ajustant els diferents terminis. 
 
Altres bonificacions fiscals que es mantenen
 
Taxa de legalització d'activitats: 
 • bonificació del 50% per a joves menors de 30 anys
 • bonificació del 60% per a cooperatives
Impost sobre Activitats Econòmiques: 
 • Empresaris individuals exempts
 • Societats: els dos primers anys estan exemptes de pagar aquest impost i a partir del segon any només paguen les que tenen import net de la xifra de negocis superior a 1 milio d'euros
Viver d'Empreses: 
 • Bonificació per a menors de 30 anys i per a doners majors de 40 anys (75% (primers 8 mesos), 50% (8 mesos següents) i 25% ( 8 mesos següents))
L'Ajuntament disposa d'una línia de subvencions per accions per a la promoció, difusió, i/o organització d'esdeveniments, en l'àmbit de l'economia social i l'emprenedoria
 
El certificat digital és un document electrònic expedit per una Autoritat de Certificació que dona fe que la firma electrònica es correspon a un usuari concret.
És l'únic mitja que permet garantir tècnica i legalment la identitat d'una persona a Internet. Es tracta d'un requisit indispensable per a que les institucions puguin oferir de forma segura els seus serveis a través d'Internet. 
 • certificats digitals emesos per la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre. Enllaç.
 • certificats digitals emesos pel CatCert (Agència Catalana de Certificació). Enllaç.
Podeu ampliar la informació que us ofereix l'Oficina d'atenció a l'Empresa al menú Com tramitar en línia.
 
La factura electrònica és ràpida, còmoda i gratuïta. El Consorci de l'Administració oberta de Catalunya (AOC) ofereix una àmplia informació sobre Com es pot crear i enviar una factura electrònica.
 
Cas que sigueu proveïdors de l'Ajuntament i les empreses municipals heu de presentar les factures en format electrònic tal i com us expliquem a la Seu electrònica, a Presentació de factures
 
Preguntes de l'àmbit de les cooperatives i entitats d'economia social i solidària (ESS):
 
1.- On em puc assessorar sobre qüestions laborals i fiscals?
A més de les entitats que ja presten el servei, entre elles el propi Ajuntament mitjançant el servei d'emprenedoria i economia social, o l'Ateneu del Vallès Occidental, la Federació de Cooperatives de Treball, a través del Programa d'Orientació COVID-19, subvenciona fins a 8 hores d'assessorament especialitzat amb cooperatives expertes federades i assessora en els àmbits fiscal, econòmic i laboral. Concretament:
 • Al servei d'Emprenedoria i Economia social de l'Ajuntament pots demanar assessorament mitjançant la bústia: [email protected] i a través de https://www.terrassa.cat/economia-social 
 • A la Federació de Cooperatives de Treball, mitjançant el telèfon 933188162, disponible de 8h a 18h o escrivint a: [email protected] A la web es disposa d'un espai informatiu sobre les disposicions legals adoptades per fer front a la crisi actual
 • A l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental
Sí, cal destacar les següents:
 • La Fundació Goteo posa el servei de micromecenatge, sense comissions, el finançament a través del crowdsourcing per fer front a la crisi del COVID-19. Més informació 
 • El Fons cooperatiu per l'emergència social i sanitària s'ha posat en marxa, en una primera fase, per recollir fons a través de Goteo i donar cobertura a 26 iniciatives ja presentades i seleccionades per les enitats de l'ESS impulsores del Fons. La Federació de cooperatives de treball de Catalunya ja n'ha aportat 30.000€. Més informació 
 • Coop57 i la Fundació Seira arriben a un acord, pel qual la cooperativa obre una línia de finançament específica de 2 milions d'euros pel cooperativisme català afectat per la Covid-19 i la fundació constitueix un fons de 400.000 euros que serviran per garantir els préstecs concedits en el marc d'aquesta línia. L'objectiu és facilitar liquiditat i té termini fins el 30 de juny del 2020. Per sol·licitar-lo cal passar els processos socials i tècnics habituals de les entitats. Més informació 
 • Fiare Banca Etica i el FEI han signat un acord per al desenvolupament d'una cartera de préstecs a empreses amb impacte social, en el marc del programa EaSI *. La garantia cobreix fins al 80% de la inversió i no genera costos addicionals per als clients. Els préstecs tenen un import màxim de 500.000€ i una durada d'entre 12 mesos i 10 anys. Més informació
 • També està vigent per les cooperatives i les societats laborals situades a Catalunya el Fons d'avals convocatòria de la línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la seva competitivitat. Més informació
Podem trobar també en Banca ètica:
 • Triodosbank: El banc analitzarà cada cas per conèixer la situació i flexibilitzar els casos no reconeguts per la llei. A banda, qualsevol canvi en el préstec hipotecari no es veurà afectat per noves despeses.
 • Fiare Banca Ètica: La cooperativa estendrà la moratòria de les persones clientes que tinguin préstecs de qualsevol casuística. S'hi podran acollir persones jurídiques, persones autònomes, que puguin sol·licitar l'aplaçament per 6 mesos. També s'estan estudiant mesures pròpies a la cooperativa per donar resposta als crèdits ICO.
La XES Catalunya ha fet públiques unes reflexions sobre aquesta mesura, per consultar més informació, aneu a l'enllaç.
 
4.- Quin tràmit mercantil cal fer per presentar l'ERTO?
Per poder presentar un ERTO, la cooperativa, la fundació o associació necessita un acord de l'assemblea general. En cas de poder fer-la a través de mitjans virtuals, es pot fer un acord on quedi especificat que s'ha celebrat.
En el cas de les cooperatives, si no fos possible reunir l'assembla, es pot fer un acord a través del qual el consell rector de la cooperativa pren la decisió i n'assumeix totes les responsabilitats. Més informació 
 
5.- Què passa amb els tràmits administratius relacionats amb la meva cooperativa?
El registre és obert, però és millor fer qualsevol consulta per telèfon o per correu electrònic abans de fer-ho presencialment.
A més, tots els terminis de procediments administratius relatius a les societats cooperatives han quedat interromputs fins que cessi l'estat d'alarma. De tota manera és convenient consultar per les prescripcions o caducitats de qualsevol acció pendent de fer. Més informació
 
6.- On em puc formar sobre aspectes relatius a les mesures de la crisi covid-19, i altres aspectes?
El Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament ofereix formacions per entitats d'Economia Social i Solidària (ESS), sobre mesures necessàries per afrontar la crisi social i sanitària del covid-19 i sobre altres aspectes essencials de la gestió de l'empresa o entitat.
https://www.terrassa.cat/formacio-empresa-emprenedoria
 
Altres organismes que ofereixen formació:

7.- On puc trobar diferents recursos per les cooperatives per cobrir diferents necessitats creades per l'emergència de la COVID-19?
La Federació de cooperatives de Treball ha agrupat diferents inciatives per cobrir necessitats.
Consulteu el seu web