Festius d'obertura autoritzada per els anys 2021 i 2022

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2020 i 2021, en aplicació de l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny (DOGC Núm. 7910), i els dos festius addicionals que cada municipi ha de fixar, són els següents:

 • Any 2021
  • 3 i 10 de gener.
  • 27 de juny (en substitució del 10 de gener).
  • 4 de juliol.
  • 1 i 28 de novembre.
  • 5 (local), 6, 8, 12 (local) i 19 de desembre.

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2022 i 2023, en aplicació de l'Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, i els dos festius addicionals que cada municipi ha de fixar, són els següents:

 • Any 2022
  • 2 i 9 de gener
  • 6 i 26 de juny
  • 15 d'agost
  • 27 de novembre (local)
  • 6, 8, 11 (local) i 18 de desembre
 • Any 2023 
  • 8 de gener
  • 25 de juny
  • 12 d'octubre
  • 26 de novembre
  • 6, 8, 17 i 24 de desembre

* Pendent 2 dies locals

Més informació a la Guia pràctica dels horaris comercials a la web de la Generalitat de Catalunya