La llum del sol es pot convertir en electricitat gràcies a les plaques fotovoltaiques. Aquesta generació es realitza sense parts mòbils, soroll, ni contaminació.

 

Sistema fotovoltaic autònom

Es fa servir en llocs on no es disposa d'electricitat de xarxa. L'electricitat produïda per les plaques solars es guarda en unes bateries, i així es pot disposar d'energia durant la nit o quan no fa sol.

Sistema fotovoltaic conectat a xarxa

Aquest sistema es regula pel Reial Decret 661 / 2007, com a principal eina per a la promoció de les energies renovables i altres tecnologies netes. L'electricitat produïda es consumeix i es pot vendre a la companyia elèctrica.

Aplicacions

  • Electrificació de masies i refugis de muntanya
  • Senyals de tràfic i rètols
  • Bombejament d'aigua de pous
  • Electrificació de països en vies de desenvolupament
  • Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica

Avantatges

  • Senzillesa
  • Modularitat: L'augment de potència d'una instal·lació s'aconsegueix fàcilment afegint més plaques fotovoltaiques
  • Descentralització: La producció d'electricitat es pot fer al mateix lloc on es necessita sense pèrdues de transport, ni malmetre el paisatge amb grans línies elèctriques