Fa anys que l'Ajuntament treballa per millorar les infraestructures de les rieres urbanes de Terrassa, tant en l'àmbit de manteniment i neteja com de seguretat. Però els esforços se centren també en la seva planificació de futur perquè deixin de ser cicatrius que separen barris i divideixen la ciutat, i es transformin en infraestructures verdes amb un gran potencial vertebrador de la ciutat.

El Programa de Govern (2023-2027) ja recull la necessitat d'impulsar la transformació de les rieres de Palau i les Arenes, encaminades a una renaturalització, que ajudi a trencar el seu "efecte barrera" i aconseguir que no siguin  "fronteres" entre barris, sinó que siguin eixos de comunicació entre aquelles zones de Terrassa que se situen a banda i banda.

                    

Un futur que passa per la renaturalització

La renaturalització de les rieres té com a objectiu implantar solucions basades en la natura que ens ajudin a adaptar-nos als efectes del canvi climàtic. Algunes d'elles serien: aprofitar l'aigua de pluja; recarregar els aqüífers; minimitzar l'efecte «illa de calor» a la ciutat; reduir el risc d'inundacions, com també els efectes de les sequeres i protegir i incrementar la biodiversitat de les rieres.

Caldrà, però, dur a terme l'anàlisi, el tractament, la recuperació, la restauració i la gestió del sistema fluvial de les zones més degradades de les rieres del Palau i de les Arenes. I continuar un model hidràulic, que sigui ambiciós però també realista, que tingui en compte les característiques de les conques d'aquestes rieres i que contempli l'estudi de possibles actuacions tècniques com pot ser implantar sistemes d'infiltració, basses de laminació o que preservi les zones humides, per exemple. Actuacions que seran cabdals per definir, de forma coherent, les actuacions ambientals i paisatgístiques de futur.

El Pla Director de Rieres

El Pla Director de Rieres, vigent des de l'any 2022, va ser redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa. Aquest document defineix els treballs necessaris per recuperar els trams malmesos; millorar la capacitat i resiliència de la llera en cas d'inundació. 

L'Ajuntament i l'ACA han signat un primer conveni per tirar endavant la redacció dels estudis previs i dels projectes constructius que contemplen aquest Pla Director per impulsar, així, les mesures previstes a la planificació hidràulica i reduir, així, vulnerabilitats davant el risc d'inundacions. Aquest document incorpora un Pla de Gestió del Risc d'Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI) i el seu Programa de Mesures (PMH) per al període 2022 – 2027.

El Pla Estratègic de Rieres

El Pla Estratègic de Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les rieres del Palau, les Arenes i, també, de Rubí al seu pas per Les Fonts serà el punt de partida d'aquest projecte de ciutat per renovar la visió de futur.   

Serà un document que definirà les actuacions a fer per donar resposta als reptes de renaturalització urbana i fluvial, així com per la mitigació dels riscos d'inundació, incrementant l'estructura verda i millorant la mobilitat sostenible i la connectivitat dels espais verds i blaus.

La previsió és que aquest 2024 es liciti el pla perquè l'any vinent comenci els treballs de redacció.  Durant el procés s'han previst espais de participació ciutadana i entitats.

Els precedents

Aquesta visió de futur de les rieres es va presentar a la ciutadania en un acte al Teatre Principal el 14 de juny de 2022 amb la intervenció de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la regidora de Rieres de l'anterior mandat, Jennifer Ramírez. A l'acte es va fer també un balanç de les accions i actuacions de millora realitzades fins ara a les rieres.

A més, es va celebrar una taula rodona, que va comptar amb la participació de diferents experts en els àmbits de les rieres, així com representants veïnals.

Jornada «El Futur de les Rieres»: 21 de setembre de 2024

El dissabte, 21 de setembre, se celebrarà a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) la jornada «El Futur de les Rieres», per debatre sobre el seu present i futur. Serà presidida per l'actual regidora de rieres i del Cicle de l'Aigua, Patrícia Reche que aposta en aquest mandat per seguir amb les accions de participació ciutadana amb l'objectiu de continuar un relat col·lectiu i pedagògic sobre la visió futura de les rieres.

L'assistència és gratuïta, prèvia inscripció que es pot formular a través del formulari o per correu electrònic:

 

 

 La voluntat és donar a conèixer a la ciutadania el que són i la seva naturalesa i debatre sobre com volem les rieres. Les conclusions que se'n derivin permetran als  redactors del Pla Estratègic determinar el camí a seguir. 

La trobada també ha de servir per conèixer de la mà d'experts i expertes allò a tenir en compte per assolir aquest repte de la renaturalització de les rieres urbanes, al seu pas per la ciutat.

       

                    

     Connector urbà - Espai de trobada - Valor ecològic - Gestió hídrica