Gracia Garcia MatuteGracia García Matute
Madrid, 1978
Advocada
PSC
Gracia.Garcia@terrassa.cat  

 

 

 

  • Presidenta del Consell de Districte 2
  • Regidora de: Organització i Recursos Hurmans, Serveis Jurídics, Tecnologia i Qualitat, Contractació i Patrimoni, Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana, Serveis Funeraris i Cementiri, Serveis Socials, Polítiques de Génere i LGTBIQ