El grup motor és l'equip tècnic que dinamitza el Pla Local de Drogues de Terrassa. Es reuneix de forma mensual i  està format per les entitats que treballen en l'àmbit de les drogues a la ciutat: Alba, Aide, CAS de Mútua Terrassa i Alcohòlics Anònims juntament amb el servei de Salut i Comunitat. 

 
Temes que tracten:
  • Campanya prevenció consum d'alcohol
  • Jornada formativa anual sobre addiccions comportamentals
  • Programa PIX (Programa d'Intercanvi de Xeringues)
  •  Activitats de prevenció realitzades en l'àmbit familiar o en centres educatius
  •  Programa ASA (Programa de mesures educatives Alternatives a la Sanció Administrativa)
  •  Nou Pla Local de Drogues
Dues vegades a l'any es reuneix la Comissió Permanent (formada per serveis municipals i entitats que treballen en l'àmbit de drogues) en la que es valora la tasca realitzada i s'acorden els objectius anuals.